Zmniejszenie opłat związanych ze składami ZUS w Cieszynie i innych miejscowościach

 

Wykonywanie jakiejś pracy w Cieszynie wcale nie musi wiązać się z umową o pracę. Jest wiele rodzajów umów w mieście Cieszyn, które mogą nam pozwolić pracować według naszych założeń, oczekiwań i marzeń. Obok umów o pracę z Cieszyna, dostępne są także umowy zlecenie i o dzieło. Jednak zdecydowanie więcej osób w Cieszynie zainteresowanych jest formą współpracy, w której są szefami sami sobie. Chodzi oczywiście o wykonywanie pracy w miejscowości Cieszyn jako podwykonawca. Najczęściej osoby w Cieszynie decydujące się na właśnie taką formę współpracy wybierają działalności jednoosobowe. Można jednak zainteresować się jeszcze jednym rodzajem działalności z Cieszyna, mianowicie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jedną z najbardziej popularnych zalet spółek z o. o. w Cieszynie jest brak obowiązku płacenia składek ZUS. Aby było to możliwe, trzeba zostać powołanym na członka zarządu z Cieszyna w takiej spółce - warunek, że jest to spółka założona przez Ciebie i posiada przynajmniej dwóch wspólników z Cieszyna. Zarząd w spółce z Cieszyna jest organem obligatoryjnym, w przeciwieństwie do rady nadzorczej, której mała spółka w Cieszynie nie musi powoływać.

Minimalizowanie kosztów prowadzenia działalności Cieszyn mały ZUS

Kolejną bardzo atrakcyjną cechą tych spółek w mieście takim jak np. Cieszyn jest ograniczona odpowiedzialność właścicieli spółki. Daje to miażdżącą przewagę w Cieszynie nad formami współpracy takimi jak jednoosobowa działalność lub spółka cywilna. Skąd się bierze w miejscowości Cieszyn ta przewaga? W przypadku problemów finansowych spółki z Cieszyna, kiedy już zdajemy sobie sprawę, że spółka nie ma szans się wypłacić, mamy możliwość ogłoszenia upadłości. W takiej sytuacji w lokalizacji Cieszynie, właściciele spółki nie odpowiadają swoim prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki z Cieszyna oraz innymi czynnikami związanymi z odpowiedzialnością majątkową.

Jak płacić mniej za ZUS będąc firmą z Cieszyna

Jeżeli już prowadzisz działalność jednoosobową w Cieszynie i stwierdzisz, że korzyści wynikające z prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są grą wartą świeczki wmieście Cieszyn, to przekształcenie działalności na tą formę nie jest trudne. Jest to bardzo popularny w Cieszynie krok, gdy biznes się rozwija, a także kiedy działalność w miejscu takim jak Cieszyn przechodzi na „duży ZUS”. Przekształcenie spółki wiąże się jednak z kosztami w Cieszynie generowanymi przez ten proces. Dokładny koszt zależy od wielkości przedsiębiorstwa z Cieszyna, jednak nawet dla małych spółek, należy się liczyć z kosztem wynoszącym minimum 4000 złotych. Często przedsiębiorcy z Cieszyna by nie ponosić kosztów przekształcenia wygaszają obecną działalność gospodarczą i rozpoczynają nowy biznes w miejscowości Cieszyn w formie spółki z o.o.