Zmniejszenie opłat związanych ze składami ZUS w Bochni i innych miejscowościach

 

Wykonywanie jakiejś pracy w Bochni wcale nie musi wiązać się z umową o pracę. Jest wiele rodzajów umów w mieście Bochnia, które mogą nam pozwolić pracować według naszych założeń, oczekiwań i marzeń. Obok umów o pracę z Bochni, dostępne są także umowy zlecenie i o dzieło. Jednak zdecydowanie więcej osób w Bochni zainteresowanych jest formą współpracy, w której są szefami sami sobie. Chodzi oczywiście o wykonywanie pracy w miejscowości Bochnia jako podwykonawca. Najczęściej osoby w Bochni decydujące się na właśnie taką formę współpracy wybierają działalności jednoosobowe. Można jednak zainteresować się jeszcze jednym rodzajem działalności z Bochni, mianowicie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jedną z najbardziej popularnych zalet spółek z o. o. w Bochni jest brak obowiązku płacenia składek ZUS. Aby było to możliwe, trzeba zostać powołanym na członka zarządu z Bochni w takiej spółce - warunek, że jest to spółka założona przez Ciebie i posiada przynajmniej dwóch wspólników z Bochni. Zarząd w spółce z Bochni jest organem obligatoryjnym, w przeciwieństwie do rady nadzorczej, której mała spółka w Bochni nie musi powoływać.

Minimalizowanie kosztów prowadzenia działalności Bochnia mały ZUS

Kolejną bardzo atrakcyjną cechą tych spółek w mieście takim jak np. Bochnia jest ograniczona odpowiedzialność właścicieli spółki. Daje to miażdżącą przewagę w Bochni nad formami współpracy takimi jak jednoosobowa działalność lub spółka cywilna. Skąd się bierze w miejscowości Bochnia ta przewaga? W przypadku problemów finansowych spółki z Bochni, kiedy już zdajemy sobie sprawę, że spółka nie ma szans się wypłacić, mamy możliwość ogłoszenia upadłości. W takiej sytuacji w lokalizacji Bochni, właściciele spółki nie odpowiadają swoim prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki z Bochni oraz innymi czynnikami związanymi z odpowiedzialnością majątkową.

Jak płacić mniej za ZUS będąc firmą z Bochni

Jeżeli już prowadzisz działalność jednoosobową w Bochni i stwierdzisz, że korzyści wynikające z prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są grą wartą świeczki wmieście Bochnia, to przekształcenie działalności na tą formę nie jest trudne. Jest to bardzo popularny w Bochni krok, gdy biznes się rozwija, a także kiedy działalność w miejscu takim jak Bochnia przechodzi na „duży ZUS”. Przekształcenie spółki wiąże się jednak z kosztami w Bochni generowanymi przez ten proces. Dokładny koszt zależy od wielkości przedsiębiorstwa z Bochni, jednak nawet dla małych spółek, należy się liczyć z kosztem wynoszącym minimum 4000 złotych. Często przedsiębiorcy z Bochni by nie ponosić kosztów przekształcenia wygaszają obecną działalność gospodarczą i rozpoczynają nowy biznes w miejscowości Bochnia w formie spółki z o.o.