Firma rejestrująca spółkę w Gdańsku i okolicach

 

Podstawę prawną w Gdańsku do ich tworzenia i funkcjonowania określa w szczególności kodeks cywilny oraz kodeks spółek handlowych z Gdańska. Jedną z spółek, która występuje w polskim prawie w mieście Gdańsk jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to spółka kapitałowa w Gdańsku, którą reguluje kodeks handlowy.

Spółka ta w ostatnim okresie uznawana jest w Gdańsku za bardzo popularną formę prowadzenia działalności. Pośród elementów, które o tym zadecydowały w miejscowości Gdańsk można wymienić między innymi odpowiedzialność jej wspólników z Gdańska oraz obniżenie kapitału zakładowego do kwoty 5 000 złotych. Aby rozpocząć prowadzenie działalności w formie tej spółki z Gdańska należy ją jak każdą inną zarejestrować. W tym celu można skorzystać z usług firmy w lokalizacji Gdańsk zajmującej się rejestracją spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Założenie tego rodzaju spółki jest procesem, który składa się z kompletowania dość sporej jak na Gdańsk ilość dokumentów. Aby uniknąć niedociągnięć, najlepiej wszystkie formalności powierzyć osobom z Gdańska, które w profesjonalny sposób postarają się pomóc przebrnąć przez wszelkie procedury.

Biuro ze Gdańska rejestrujące spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Można tutaj wymienić: sporządzenie umowy spółki w Gdańsku, zebranie kwoty stanowiącej kapitał zakładowy, a następnie dokonanie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Umowa spółki z Gdańska powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, a jego treść powinna zawierać elementy takie, jak: nazwę, adres np. Gdańsk i siedzibę spółki, imiona i nazwiska wspólników wraz z ich adresami, kapitał zakładowy, skład zarządu, przedmiot działalności w Gdańsku określony według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), a także czas na jaki została zawarta spółka z Gdańska oraz notarialnie poświadczone wzory podpisów wspólników. Obecnie w Polsce w miejscu takim jak np. Gdańsk istnieje możliwość rejestracji spółki z o. o. w sposób elektroniczny. Proces rejestracji przez S24 jest mocno uproszczony dla osób z Gdańska , a czas rejestracyjny skrócony do minimum.

Jak zarejestrować spółkę w Gdańsku tanio i szybko w Gdańsku

Podejmując decyzję w Gdańsku, o prowadzeniu działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy rozważyć wszystkie kwestie prawne w mieście Gdańsk, wpływające na jej założenie i funkcjonowanie. Dlatego też warto skorzystać z oferty firmy z Gdańska oferującej profesjonalne usługi w tym zakresie.