Firma rejestrująca spółkę w Drawnie i okolicach

 

Podstawę prawną w Drawnie do ich tworzenia i funkcjonowania określa w szczególności kodeks cywilny oraz kodeks spółek handlowych z Drawna. Jedną z spółek, która występuje w polskim prawie w mieście Drawno jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to spółka kapitałowa w Drawnie, którą reguluje kodeks handlowy.

Spółka ta w ostatnim okresie uznawana jest w Drawnie za bardzo popularną formę prowadzenia działalności. Pośród elementów, które o tym zadecydowały w miejscowości Drawno można wymienić między innymi odpowiedzialność jej wspólników z Drawna oraz obniżenie kapitału zakładowego do kwoty 5 000 złotych. Aby rozpocząć prowadzenie działalności w formie tej spółki z Drawna należy ją jak każdą inną zarejestrować. W tym celu można skorzystać z usług firmy w lokalizacji Drawno zajmującej się rejestracją spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Założenie tego rodzaju spółki jest procesem, który składa się z kompletowania dość sporej jak na Drawno ilość dokumentów. Aby uniknąć niedociągnięć, najlepiej wszystkie formalności powierzyć osobom z Drawna, które w profesjonalny sposób postarają się pomóc przebrnąć przez wszelkie procedury.

Biuro ze Drawna rejestrujące spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Można tutaj wymienić: sporządzenie umowy spółki w Drawnie, zebranie kwoty stanowiącej kapitał zakładowy, a następnie dokonanie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Umowa spółki z Drawna powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, a jego treść powinna zawierać elementy takie, jak: nazwę, adres np. Drawno i siedzibę spółki, imiona i nazwiska wspólników wraz z ich adresami, kapitał zakładowy, skład zarządu, przedmiot działalności w Drawnie określony według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), a także czas na jaki została zawarta spółka z Drawna oraz notarialnie poświadczone wzory podpisów wspólników. Obecnie w Polsce w miejscu takim jak np. Drawno istnieje możliwość rejestracji spółki z o. o. w sposób elektroniczny. Proces rejestracji przez S24 jest mocno uproszczony dla osób z Drawna , a czas rejestracyjny skrócony do minimum.

Jak zarejestrować spółkę w Drawnie tanio i szybko w Drawnie

Podejmując decyzję w Drawnie, o prowadzeniu działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy rozważyć wszystkie kwestie prawne w mieście Drawno, wpływające na jej założenie i funkcjonowanie. Dlatego też warto skorzystać z oferty firmy z Drawna oferującej profesjonalne usługi w tym zakresie.