Ile można zaoszczędzić na składkach ZUS rejestrując spółkę z o. o. ?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma wydatkami. Do podstawowych oraz najważniejszych należą opłaty na rzecz Państwa. Ich wysokość uzależniona jest m. in. od formy prawnej działalności, wyboru sposobu opodatkowania i innych czynników. Składki odprowadzane na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), należą do stałych, comiesięcznych opłat obciążających finanse prowadzonego przedsiębiorstwa. Warto rozważyć, w jaki sposób odciążyć budżet naszej firmy z tego tytułu.

Wysokość opłat z tytułu Składek ZUS

Wysokość składek ZUS zmienia się na przestrzeni lat. W ostatnim czasie uległa znaczącemu podwyższeniu. Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, istnieje możliwość skorzystania z ulg. Jednak po upływie wyznaczonego okresu ich obowiązywania (6 miesięcy „ulga na start” i 24 miesiące „mały ZUS”, czyli razem 30 miesięcy), koszty prowadzenia działalności wzrastają. Obecnie w 2019 roku, kwota do zapłaty obejmująca ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, w tym dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wynosi 1 316, 97 zł (bez chorobowego 1 246, 92 zł), niezależnie od uzyskanych przychodów. Oznacza to, że nawet w przypadku zerowego zysku, przedsiębiorca jest zobowiązany do opłaty składki.

W przypadku rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, istnieje możliwość zredukowania takiego wydatku. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zawarto w art. 6 katalog tytułów podlegających ubezpieczeniom. Zapisy tej ustawy nie wskazują wspólników wieloosobowej spółki z o. o. Wynika z tego, że założenie wieloosobowej spółki z o. o. i sprawowanie z tego tytułu funkcji członka zarządu razem ze wspólnikiem, pozwala zaoszczędzić miesięcznie do 1 316, 97 zł.

Rejestracja Sp. z o. o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest rodzajem spółki kapitałowej, rejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Minimalny wkład własny, nazywany kapitałem zakładowym, umożliwiający prowadzenie działalności w tego rodzaju formie prawnej, wynosi minimum 5 000 zł, a wartość nominalna udziału nie mniej niż 50 zł. Za pomocą portalu „S24”, wpisu można dokonać elektronicznie, bez konieczności zachowania formy aktu notarialnego. Należy jednak mieć na uwadze, iż skorzystanie z rejestracji elektronicznej jest możliwe tylko w przypadku, kiedy środki na pokrycie kapitału zakładowego wnoszone są jako wkład pieniężny. W przypadku tzw. aportu (czyli pokrycie kapitału zakładowego sprzętami lub innymi środkami o wartości minimum 5 000 zł) rejestracja spółki możliwa jest jedynie po przez podpisanie aktu notarialnego, co może rodzić dodatkowe koszty.

Comments

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.