Czy w Polsce można prowadzić firmę bez opłaty składek ZUS?

prowadzenie firmy bez składek zus

Czy możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przy równoczesnym nie płaceniu składek ZUS? Istnieje kilka możliwości, dzięki którym praktycznie każda osoba jest w stanie tego dokonać. Jakie warunki trzeba spełnić oraz jakie ponosi się koszty, znajdziesz w teksie poniżej. 

Ulga na start
Pierwszym sposobem na prowadzenie swojego biznesu bez składek ZUS, jest założenie firmy po raz pierwszy lub po upływie okresu 60 miesięcy. Taką możliwość daje artykuł 18 ustawy nt. prawa dla przedsiębiorców, w którym znajdziemy następujący fragment:
„Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.”

W myśl tej ustawy należy wypełnić następujące warunki:
• być osobą fizyczną podejmującą działalność pierwszy raz lub taką, która rozpoczyna działalność po upływie 60 miesięcy
• nie podejmujesz działalności gospodarczej na rzecz pracodawcy
Odnośnie punktu drugiego, chodzi o moment, w którym pracodawca, aby nie płacić za ciebie składek ZUS, zachęca cię do samozatrudnienia, a w zamian oferuję wyższą płacę.
Wszystkie powyższe warunki muszą zajść jednocześnie, by móc skorzystać z ulgi. Trwa ona 6 miesięcy, po tym okresie należy przejść na pełny ZUS lub tzw. „mały ZUS”.

Firma bez rejestracji
W polskim prawie istnieje pewien środek na to jak prowadzić „firmę” bez płacenia składek na ZUS. Oczywiście są duże ograniczenia, jednak początkowej fazie swojej działalności ten fakt może być pomocny. Konkretnie wynika to z ustawy prawo dla przedsiębiorców art. 5, w którym czytamy:
„Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.”
Czyli prowadzimy firmę, ale nie jest ona uznawana za nią, w rozumieniu prawa, jeżeli nie osiągnie przychodu (nie dochodu) w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia. Nie jest to porywająca kwota, jednak dla kogoś kto chcę sprawdzić swoją działalność wydaję się w sam raz. Jednak w momencie, gdy przekroczymy ten próg, firma zostaje automatycznie zarejestrowana i podlega pełnemu oskładkowaniu.

Spółka z o.o.
Jedną z kolejnych dróg do ominięcia ZUS-u jest, powołanie spółki z ograniczą odpowiedzialnością. Ten rodzaj spółki możesz założyć wspólnie z NRDB, dodatkowo nie musisz zatrudniać żadnych osób. Jednak, aby nie płacić składek, właścicieli musi być co najmniej dwóch. W przypadku jednej osoby, będzie ona potraktowana jako osoba samozatrudniona z obowiązkiem płacenia pełnego świadczenia. Można zorganizować powołanie na członka zarządu, który będzie musiał zapłacić jedynie podatek od swojego wynagrodzenia.

Jak widać płacenie składek zusowskich, nie jest wymagane lecz należy się zastanowić czy jest to opłacalne dla twojego typu działalności. Każdy z ww. typów ma swoje plusy. Najkorzystniejszą formą wydaje się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Biuro NRDB służy pomocą w całym procesie rejestracyjnym oraz obsłudze księgowej. 

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.